EASTERNGLASS DECORATION CO.,LTD. ติดต่อ
เมนูหลักของเว็บไซต์ Easternglass.co.th
● Home ● Stained Glass ● Mirror Design ● Pattern Glass ● Eastern Tape ● Green Product ● Contact

 Mirror Design
Handmade for Decoration

เชิญแวะชม และเลือกซื้อผลงานได้ที่ Mirror Design Shop
(ร้านกระจกเงา ดีไซน์)
ชั้น 1 ห้อง F172 : JJ-Mall
Bangkok Thailand

ผลงานกระจกเงา เพื่อการตกแต่ง ตัดตามแบบที่คุณต้องการ
เจียรนัย นิรภัย สลักลายฝ้า

ตัด เจียร สลักลาย ด้วยเทคนิคพิเศษ
เพื่อสร้างสรรค์งานตกแต่งของคุณ
ให้เป็น..ที่หนึ่ง

Eastern Glass Decoration สร้างสรรค์งานตกแต่งของคุณ ให้เป็น..ที่หนึ่ง

กระจกเงานิรภัยสูงสุด
ด้วยระบบ LAMINATE ทั้งแผ่น
ให้ความปลอดภัยตลอดการใช้งาน

และคงทนพิเศษต่อความชื้น
ด้วย PROTECTION FILM

ทำความสะอาดได้ง่าย
ไม่ทิ้งคราบสกปรก ด้วยเทคนิคการสลักลาย
 เทคนิคการสลักลาย ETCH ALL จากอเมริกา จากอเมริกา

Eastern Glass Decoration co.,ltd is Thailand designer & artist showcase on Etchall 's Web site.

เรื่องกระจก ต้องยกให้
EASTERN GLASS

 ส่วนท้ายของหน้าเว็บ Easternglass.co.th
ผู้นำเข้า และ จัดจำหน่าย กระจกใส กระจกสี กระจกเงา กระจกลวดลาย
บานเปลือยห้องน้ำ กระจกกั้นห้องน้ำ กระจกกั้นห้อง
กระจกเพื่อการตกแต่ง กระจกประหยัดพลังงาน กระจกนิรภัย
โรงงานผู้ผลิต สเตนกลาส กระจกเงา ตัดเจียรตามสั่ง สลักลวดลายฝ้า 
รับเจียรปลี BEVEL งานสเตนกลาส ตามแบบทุกชนิด
Double Side Tape Foam สำหรับติดตั้งงานผนังกระจก - อาคารทุกระบบ
บริษัทอีสเทิร์นกลาส เดคคอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 333/9-10 ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร: 02 920 6021-2 , 02 571 2445 แฟกซ์: 02 920 753 , 02 920 64201
อีเมล์ : office@easternglass.co.th, easternglassthailand@gmail.com